Qui som

INDIgestió pública vol ser un blog animat per treballadors públics de tota condició i

INDIcat per criticar i autocriticar la gestió pública a Catalunya

INDIferent als interessos partidistes

INDIgest per als qui consideren el servei públic un feu que els pertany

INDIgnat amb el desigual i injust repartiment de les càrregues en aquesta situació de crisi

INDIscutiblement obert a la discussió col·lectiva

INDIspensable per posar en comú problemes i alternatives